Distriktsledere

Distriktsleder for distrikt 1

Helle Juliussen

Telefon: 46 31 56 18

Distriktsleder for distrikt 2

Bettina Olsen, konstitueret distriktsleder