Værdier og normer

Vi arbejder ud fra Roskilde Kommunes værdigrundlag om at skabe attraktive tilbud til mennesker gennem kvalitet og arbejdsglæde. Vi ønsker at imødekomme borgernes individuelle behov ud fra Roskilde Kommunes politisk vedtagne kvalitetsstandarder (se www.roskilde.dk/kvalitetsstandarder).

Vi følger også ældre- og værdighedspolitikken, som du kan læse mere om her.