Tilsyn

Roskilde Kommune er som myndighed ansvarlig for, at der udføres mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg årligt på plejecentrene samt i hjemmeplejen og hos den private leverandør, der udfører personlig pleje og praktisk hjælp hos hjemmeboende borgere.

Under tilsynsbesøget, vil der blive foretaget interview med ledere, medarbejdere samt borgere, som modtager praktisk hjælp og personlig pleje fra Roskilde Kommune.

Læs mere her:

Tilsynsbesøg på plejecentre og i hjemmeplejen