Sygepleje

Hvad er sygepleje?

Formålet med sygepleje er at fremme din sundhed og at give dig en sammenhængende pleje og behandling, når du er syg, hvad enten sygdommen er midlertidig, kronisk eller omhandler livets afslutning.

Vi tilrettelægger sygeplejen med udgangspunkt i dine konkrete behov og efter lægens eller sygeplejens anvisninger.

Hvad omfatter sygepleje?

Du kan få sygepleje til f.eks.:

  • Pleje og behandling i forbindelse med akut eller kronisk sygdom eller i forbindelse med livets afslutning
  • Koordinering og udførsel af den lægeordinerede behandling samt observation af behandlingens effekt
  • Råd, vejledning og oplæring til at håndtere en ny livssituation, hvis du er blevet syg
  • Hjælp til at bestille og ophælde medicin eller introduktion til dosispakket medicin.

Hvad omfatter sygepleje ikke?

Du kan ikke få sygepleje til aflevering af recepter eller urinprøver, eller afhentning af medicin på apoteket.

Læs mere om sygepleje på roskilde.dk

Du kan læse mere om sygepleje i Roskilde Kommune her.